TINTO 2000 - IdegrunnlagFormålsparagraf: "Tinto 2000 skal skolere dets medlemmer innenfor vinens verden hva angår druetyper, vindistrikter og mat i et kompletterende perspektiv."


VEDTEKTER:

1. MEDLEMMER
Klubben består av 8 medlemmer (AEM, ASU, CEH, HDH, JOG, LJT, SR, HVW)
- evt. opptak av nye medlemmer må ha støtte fra samtlige eksisterende medlemmer.

2. ÅRSMØTET
A) Tidspunkt: Innkalling til årsmøte blir gjort av formann og avholdes i utgangspunktet i januar.
B) Vedtektsendring: Vedtektsendring krever 2/3 flertall på Årsmøtet
C) Valg: Årsmøtet velger styret som består av Formann, skoleringssjef og kasserer.
D) Ekstraordinært Årsmøte: Et flertall i styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

3. STYRET
A) Formann har hovedansvaret for klubben og er spesifikt ansvarlig for at Vinrådsmøtene (se pkt. 4)
til enhver tid har lokaler. Formann er også ansvarlig for vinvurderings-systemet.
Formann har dobbeltstemme ved like voteringer.
B) Skoleringssjef er ansvarlig for foredrag om tema på Vinrådsmøtene.
C) Kasserer er ansvarlig for innpisking til møter.

4. VINRÅDSMØTER
A) Tidspunkt: Vinrådsmøte, skal i utg.pkt. holdes den 3. lørdag i hver måned.
Unntak: Rent flertall for endring eller ingen som kan holde møtet den 3. Lørdagen
B) Gjester: I utg.pkt. har kun medlemmer av Tinto 2000 adgang.
Unntak: Fast medlem kan ta med gjest, gitt eksplisitt ja fra samtlige medlemmer.
Gjest vil i tilfelle ikke kunne delta på poenggivingen.
C) Tema: Hvert Vinrådsmøte skal ha et tema. Minimum seks vintemaer hvorav minst fire skal ha rødvinstema.
Drikke, ikke temavin, og mat besørges av verten.
E) Antrekk: Pent antrekk på Vinrådsmøter er obligatorisk - skjorte og slips oppfordres.
F) Innkalling: Vert skal sende innkalling med tidspunkt og tema senest èn uke før møtet.
Det må gis beskjed til verten senest 24 timer i forveien om man ikke kan stille.
G) Referat: Verten er ansvarlig for å skrive et begrenset referat samt levere vinvurderingen til formannen.